ervaring

Ervaring

“Ik help met het verbeteren van processen, vinden van innovatieve oplossingen en optimaliseren van interactie met stakeholders.”

– Ilonka Coenraad, expert op het gebied van customer experience en innovatie

Teams en organisaties die ik verder heb geholpen

ik heb een uitgebreide ervaring als interimmanager in veel verschillende branches. Als hoofd marketing of communicatie werkte ik bij musea, universiteiten, financiële dienstverleners, zorgorganisaties, gemeenten en in de luchtvaart. Ik zette verschillende methoden en werkvormen in, zoals design thinking, open space, agile, visualisatie, team- en leiderschapsontwikkeling, coaching- en training, innovatie, co-creatie en digitalisering.

Eerdere opdrachten

leiden logo

Leiden2022

Tijdens een 365-dagen-festival, gericht op het verbinden van wetenschap en samenleving, was ik verantwoordelijk voor het communicatieteam.

Lees meer

Doel van het één jaar durende festival was het creëren van een innovatief model om wetenschap en samenleving te verbinden. Mijn team was verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met alle organisaties die initiatieven ontwikkelden tijdens deze editie van het festival. We verzorgden communicatie op website, in de pers en via socials. We werkten samen met de Europese Commissie en de partners van het jaar (Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en het LUMC).

Inmiddels is het jaar opgenomen in de Policy Agenda van de European Research Area. Dit betekent dat de resultaten van Leiden European City of Science 2022 gedeeld worden met wetenschapsvertegenwoordigers en ministeries van alle 27 lidstaten, met als doel deze te inspireren tot vergelijkbare projecten.

De resultaten van het jaar zijn te vinden op www.modelleiden2022.nl. Ik was projectleider voor de realisatie van deze landingspagina en de daaraan verbonden campagne. Het jaar heeft een Gouden Giraffe gewonnen, de ‘Oscar’ van de evenementenbranche.

patient journey lab

Patient Journey Lab

Met Patient Journey Lab help ik zorgorganisaties bij het verbeteren van de ervaring van patiënten en zorgprofessionals.

Lees meer

Inmiddels bestaat het bedrijf uit drie medewerkers. Door design thinking methoden in te zetten helpen we organisaties in de zorg met het maken van de juiste keuzes op het gebied van innovatie, communicatie en procesverbetering.

Vanuit een opdracht bij Amsterdam UMC heb ik de vraagstukken rondom digitalisering in de zorg goed leren kennen. Patient Journey Lab heeft als klanten onder meer Santeon, de Nierstichting, Transmuralis, Gemeente Leiden, Isala en kanker.nl. We werken samen met een netwerk van freelancers. We helpen met het vinden van oplossingen die bijdragen aan de zorg op de juiste plek, meer regie bij de patiënt en het ontlasten van zorgprofessionals. Kijk voor meer informatie op www.patientjourneylab.nl

Amsterdam UMC

Als ‘kwartiermaker’ was ik betrokken bij het integreren van online kanalen in de totale werkwijze van de afdeling Communicatie. Ook introduceerde ik het werken met patient journeys om de ervaring van patiënten te verbeteren.

Lees meer

Bij Amsterdam UMC, locatie AMC werd ik aangenomen als ‘kwartiermaker’ om het webteam naar de afdeling Communicatie te verhuizen. Als snel werd gevraagd of ik langer kon blijven om het team te integreren in de afdeling en een nieuwe website te realiseren. Ik heb de strategie die het hoofd Communicatie had ontwikkeld voor deze opdracht verder uitgewerkt.

De vraag was: ‘Patiënten van Amsterdam UMC, locatie AMC zijn nu al overweldigd bij hun bezoek aan het ziekenhuis en straks komt er een nieuw patiëntendossier met locatie VUmc bij. Hoe kunnen we zorgen dat we een betere, meer persoonlijke ervaring bieden?’

Ik introduceerde het werken met patient journeys en zette samen met zorgafdelingen, ICT en de Elektronisch Patiëntendossier-afdeling een innovatielab op. De uitgewerkte journeys waren ook uitgangspunt voor de bouw van de website. Samen met het hoofd Communicatie en het hoofd Interne Communicatie realiseerde ik één afdeling, waarin de communicatie naar de pers, websites, bladen en social media goed op elkaar afgestemd was. Bovendien boden we advies en ondersteuning aan alle afdelingen en instituten van locatie AMC voor het realiseren en managen van hun online aanwezigheid.

scheepsvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum

Als hoofd Marketing en Communicatie maakte ik vervolgstappen vanuit de nieuwe koers en visie van het museum, integreerde ik online middelen in de werkwijze en voegde ik de afdeling Marketing en Communicatie samen met de afdeling Development.

Lees meer

Bij Het Scheepvaartmuseum was ik hoofd Marketing en Communicatie en verantwoordelijk voor een afdeling van zes medewerkers.

Als lid van de stuurgroep Publieksprogramma’s was ik betrokken bij het uitzetten van het vijf jaren-programma voor het museum. Na de verbouwing van het Zeemagazijn had Het Scheepvaartmuseum een nieuwe positionering nodig. Het museum enerzijds en de evenementen en horeca anderzijds waren ondergebracht in twee aparte stichtingen. Zij gaven samen de nieuwe missie vorm. De afdeling Marketing en Communicatie verzorgde strategie en uitvoering van marketing en communicatie voor zowel de tentoonstelling als de sales van de zalen en de horeca.

De afdeling had behoefte aan een nieuwe structuur en werkwijze, die ook meer aansloot op het geïntegreerd communiceren via online en offline middelen. Hiertoe initieerde ik de oprichting van een social media-team met medewerkers uit de gehele organisatie. Daarnaast werkte ik met het hoofd van de bibliotheek aan de strategie voor het project ‘Het Scheepvaartmuseum online’.

Na iets meer dan een jaar werd besloten de afdelingen Development en Marketing en Communicatie samen te voegen onder één leiding. Tijdens de overdracht van de afdeling was ik als projectleider verantwoordelijk voor de Marketing en Communicatie van de Atlassen-tentoonstelling.

klm

KLM Corporate Social Responsibility

Als Interim Adviseur Communicatie voor de afdeling Corporate Social Responsibility (CSR) was ik verantwoordelijk voor de vernieuwing van het AirCares programma: een innovatieve dialoogbijeenkomst met WNF en de communicatie over CSR, in samenwerking met de persvoorlichters.

Lees meer

KLM had een tijdelijke vervanging nodig voor de Corporate Communicatieadviseur, met als belangrijkste aandachtsgebied Corporate Social Responsibility (CSR). Ik werd daardoor verantwoordelijk voor de communicatie van een zeer breed scala aan onderwerpen, onder meer:

  • Single European Sky’s
  • Afvalverwerking
  • Emission Trading Scheme
  • Duurzame Catering

Al snel was ik een onmisbare sparringpartner voor de afdeling CSR. Ik werkte intensief samen met de persvoorlichters, de interne redactie en de social media-redactie.

Ook was ik projectleider voor de vernieuwing van het social supportprogramma van KLM (AirCares). In samenwerking met de afdeling CSR heb ik de basis gelegd voor een nieuwe aanpak. Deze sloot beter aan bij de core business van de organisatie en zorgde voor meer synergie tussen alle interne en externe stakeholders. Het nieuwe sociale programma paste onder het paraplulabel ‘KLM Takes Care’.

AirFrance KLM was op dat moment al acht jaar op rij sectorleider in de Dow Jones sustainability index. Om meer bekendheid te geven aan de duurzame aspecten van de diensten en producten van KLM, werd besloten een paraplulabel onder de naam KLM Takes Care op te zetten. Ik was vanuit corporate communicatie betrokken bij de interne besluitvorming, opzet en uitvoering van KLM Takes Care.

KLM organiseerde een dialoogbijeenkomst met haar stakeholders over de mogelijkheden om de luchtvaart te verduurzamen. Ik had een trekkersrol in het projectteam, met name in het innovatieve karakter van de bijeenkomst. Deze werd georganiseerd in het kader van de samenwerking tussen KLM en WNF. Bij het maken van de contractafspraken zorgde ik voor goede afstemming van de belangen van alle betrokkenen op het gebied van communicatie.

Naturalis

Nederland Centrum voor Biodiversiteit i.o. (NCB) en Naturalis

Vanaf begin september 2009 was ik verantwoordelijk voor de projectcommunicatie over het NCB i.o. en projectleider voor de lancering van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis én het Jaar van de Biodiversiteit.

Lees meer

Na de lancering ging het project Nederlands Centrum voor Biodiversiteit i.o. op in de nieuwe organisatie: een samenvoeging van Nationaal Herbarium Nederland, Zoölogisch Museum Amsterdam en Naturalis. Ik werd interimhoofd van de afdeling Marketing en Communicatie. De afdeling Marketing en Communicatie bestond uit vijf medewerkers.

Samen met de IUCN (internationale koepelorganisatie voor natuurbehoud) voerde NCB Naturalis het secretariaat van de Coalitie voor Biodiversiteit. Ik gaf sturing aan de lopende werkzaamheden van de afdeling en was verantwoordelijk voor het totale marketing- en communicatiebudget.

Bijzondere projecten waren: positionering NCB Naturalis, advies en uitvoering verandercommunicatie, publieksonderzoek voor de vernieuwing van de vaste tentoonstelling met Motivaction.

In het jaar dat ik hoofd Marketing en Communicatie was, heeft de afdeling toegewerkt naar een nieuwe website en een goede samenwerking tussen online en offline middelen. Daarnaast zorgde een veranderde samenwerking tussen communicatiemanagement en webmarketing ervoor dat een verschuiving van traditionele middelen naar digitale media plaatsvond.

klm

KLM Nieuwe Positionering

Vlak voor een belangrijk persmoment verving ik de Interim Corporate Communicatieadviseur en projectleider van de nieuwe positionering. De opdracht betrof de KLM Customer Journey, het programma rondom de vernieuwde positionering.

Lees meer

De nieuwe positionering bestond uit vier onderdelen:

  • onderzoek naar klantwaarden en het stroomlijnen van nieuwe producten op basis van customer journeys (klantreizen)
  • nieuwe eigentijdse campagne passend bij de klantwaarden gebaseerd op onderzoek
  • vernieuwde huisstijl
  • internal branding programma voor medewerkers

Ik was namens de afdeling Corporate verantwoordelijk voor consistente, gestructureerde PR en interne communicatie rondom deze vernieuwde positionering. Ik werkte samen met de persvoorlichters en decentrale communicatieafdelingen aan het strategisch voorbereiden van de perscontacten en het goed aansluiten van de plannen van de business lines en PR-verantwoordelijken van KLM-Air France Internationaal.

In het verlengde van deze nieuwe positionering werd ik als Sr. Communicatieadviseur verantwoordelijk voor het strategisch communicatieplan van KLM 90 en de uitvoering van een aantal deelprojecten, zoals website en mobiele site. Gezien de te realiseren kostenbesparingen werd op dat moment gekozen voor een website ontwikkeld door trainees. Ik was product owner van het scrumteam. Dankzij mijn strakke aansturing en afstemming intern, kwam er uiteindelijk een mooi vormgegeven, functionele website.

Op 1 januari 2009 vond ‘The Celebration Flight’ plaats, een speciale vlucht over Nederland waarbij de relaties van KLM en de kinderen van de Stichting Hoogvliegers uitgenodigd waren. Ik droeg zorg voor de aansturing van leveranciers en de strategische insteek van de persmomenten. Hierbij werden free-publicity, een mediapartnership met de Telegraaf en het online aanhaken van community’s gecombineerd. Deze aanpak zorgde voor een succesvolle campagne, met zesduizend aanmeldingen voor het deelnemen aan de fotowedstrijd van ‘The Celebration Flight’. Helaas kon de fotowedstrijd door de dichte mist op 1 januari niet doorgaan.

VU

Vrije Universiteit

Bij de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit in Amsterdam was ik als interimhoofd Communicatie verantwoordelijk voor de samenvoeging van de communicatie van de faculteit voor exacte wetenschappen en de faculteit voor Aard- en Levenswetenschappen.

Lees meer

Bij de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit in Amsterdam verving ik het vaste hoofd Communicatie van de afdeling. Zij was verantwoordelijk voor werving van studenten voor de faculteit. In de loop van 2007 waren twee afdelingen onder één nieuw afdelingshoofd gebracht. Toen ik haar tijdelijk verving had zij net haar beleidsplan af voor de nieuwe samenwerking van beide faculteiten.

In de vijf maanden dat ik Interimhoofd Marketing en Werving was, heb ik het beleidsplan met alle vakgroephoofden binnen beide faculteiten afgestemd. Ik heb samen met de afdeling het beleidsplan aangepast en dit doorvertaald naar een werkplan voor 2008. Toen het afdelingshoofd terugkwam, was er draagvlak voor haar beleidsplan en kon ze met werkgroepen aan de slag om het plan uit te voeren.

ING

ING Retail Innovatie

Tijdens mijn laatste baan in vaste dienst bij ING werkte ik als adviseur innovatie aan het project ‘Our Virtual Holland’. Dit project was door de afdeling Innovatie van ING Retail gestart om kennis op te doen van gaming, co-creatie, virtuele werelden en communities.

Lees meer

Ik was binnen het project verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en uitbreiden van het ING-partnerproject en de community op Second Life, en het verbeteren van de synergie tussen community, website en partnerplatform. Partners waren onder andere Philips Design en de Gemeente Zoetermeer. Ik stuurde de communitymanager aan op communicatiegebied, was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe website en gaf met het bureau Act Virtual vorm aan een starterkit voor bedrijfjes op Second Life, waarbij een webwinkel gecombineerd werd met een virtuele winkel. 

Mijn inspanningen zorgden voor een verdubbeling van het aantal sitebezoekers. Bovendien was het project winnaar van de European Excellence Award: beste blog van 2007, vanwege de integratie van blog, site en de community op Second Life.

Sessies en workshops

dementie alphen workshop

Klantreis Dementie Alphen

Alphen aan den Rijn wilde de patient journey van mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren, in samenwerking met Transmuralis. Ik hielp bij het in kaart brengen van de persona’s en de patient journey. Onderdeel hiervan was het begeleiden van workshops, waarin we de klantreis van van dementiepatiënten en mantelzorgers in kaart brachten.

management drives workshop

Management Drives bij Amsterdam UMC

Samen met Hester van der Burg (van het bureau van der Bunt) organiseerde ik een workshop waarin we de medewerkers van Amsterdam UMC, locatie AMC lieten kennismaken met Management Drives. Zo kregen zij een beeld van hun eigen drijfveren.

Lees meer

In deze workshop bespraken we cases afkomstig uit de dagelijkse praktijk van de afdeling. We gebruikten de drijfveren om beter te leren adviseren en aan te sluiten bij doelgroepen en interne klanten van de afdeling.

De afdeling Communicatie van Amsterdam UMC, locatie AMC maakte een transitie door van een reactief werkende afdeling Voorlichting naar een proactief werkende afdeling In- en Externe communicatie.

Medewerkers werkzaam als (web)redacteur en persvoorlichter leerden een proactievere rol aannemen in het adviseren van afdelingen/divisies, het maken van communicatie-/actieplannen en het (door)ontwikkelen van (online) communicatiemiddelen.

BOTF

Bank of the Future Bijeenkomst

In 2011 zat de financiële crisis nog vers in het geheugen. Zeker in dat van de bankiers die er in hun dagelijks leven op aangesproken werden. Een samenwerking van twee netwerken uit de financiële sector wilde gelijkgestemden mobiliseren en tot gezamenlijke plannen laten komen, om zo verandering in gang te zetten. Samen met de initiatiefnemers heb ik een concept voor de bijeenkomst gecreëerd.

Lees meer

Mijn ideeën en het aanhaken van een aantal creatieve geesten uit mijn netwerk zorgden ervoor dat tijdens de bijeenkomst in Felix Meritus de juiste toon werd gezet . We wisselden open van gedachten en kwamen samen tot nieuwe initiatieven.  Fier (een initiatief van jonge bankiers van alle verschillende banken) en WIFS (een netwerk van vrouwen uit de financiële sector) probeerden met deze bijeenkomst te inspireren tot ‘de bank of the future’. Lees meer in de Volkskrant en WIFS

DZB

Workshop bij de Zijl Bedrijven

Een middelgrote organisatie had een marketing-campagne ontwikkeld. Verschillende operationele afdelingen konden hier hun eigen actie aan koppelen. Er was budget gereserveerd om de beste acties in de lijn van de campagne uit te voeren. Aan mij de vraag om een workshop te geven.

Lees meer

Aanwezig waren de projectleider van de marketing-campagne, leidinggevenden/vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen en hun leidinggevende. Doel was om acties te verzinnen met de betrokken afdelingen om hun producten en diensten onder de aandacht te brengen bij de klant.

Tijdens de workshop kwamen er goede ideeën vrij en gesprekken op gang. Er kwamen ook een aantal knelpunten binnen de organisatie boven tafel. Door de aanwezigheid van de leidinggevende konden er echter al een aantal opgelost worden. Ook werden er afspraken gemaakt om de acties beter mogelijk te maken.

Scroll naar boven