BS @muur Breaktrue kopie

Over Ilonka Coenraad

“Ik help met het verbeteren van processen, vinden van oplossingen en optimaliseren van de interactie met klanten en stakeholders.”

– Ilonka Coenraad, expert op het gebied van customer experience en innovatie

Ik bezit veel kennis over innovatie, verandermanagement en marketing-communicatie. Deze zet ik in voor de vertaling van strategie en visie naar een concreet uitvoerbaar plan. De connectie met klanten of stakeholders staat hierbij centraal. Ik breng positieve energie, nieuwe inzichten en zorg voor verbinding tussen collega’s, afdelingen en partners.

Expertise:

team- en leiderschapsontwikkeling | interim-management | coaching en training | innovatie | co-creatie | digitalisering | e-health | design thinking | customer- and patient journeys | communicatie | marketing | toekomstbestendige organisaties | partnerships & allianties | action-planning  ­­

Hier ben ik goed in

Ik ben goed in het helpen van mensen, teams of organisaties die een nieuwe richting op willen. Of het nu gaat meer duurzaamheid, meer verbondenheid of een innovatieve aanpak, ik help om de visie of richting vorm te geven, ook als deze nog niet duidelijk is. Hiervoor breng ik lef, positieve energie en een groot netwerk. Ik leg makkelijk verbinding met oude en nieuwe partners om de nog te vormen visie te realiseren. Daarbij helpt dat ik een inzicht heb in de kwaliteiten die nodig zijn bij partners en weet wat en een breed scala van interventies kan inzetten.

vormgeven nieuwe visie of richting
mensen helpen om stappen te maken
inbrengen van lef, positieve energie en een groot netwerk
verbinding leggen met oude en nieuwe partners
inzicht bieden in kwaliteiten en in te zetten interventies

Hier word ik blij van

Het liefst werk ik voor organisaties met een missie en mensen met een passie om die te realiseren. Het werken met een team geeft mij energie. Ik houd van innovatie en het volgen van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Hieronder valt digitalisering én sociale innovatie. Ik analyseer de situatie en kom met de juiste oplossingen, of het nu gaat om de juiste digitale middelen of veranderkundige interventie. Het is mijn missie om de ervaring en situatie van mensen te verbeteren. Human centered design zie ik als de de oplossing voor veel maatschappelijke problemen.

organisaties met een missie en mensen met een passie
werken met een team
innovatie en trends op het gebied van digitalisering en sociale innovatie
het verbeteren van de ervaring en situatie van mensen
human centered design

Met wie werk ik samen?

Als interimmanager en adviseur werkte ik voor musea, universiteiten, financiële dienstverleners, zorgorganisaties, gemeenten en in de luchtvaart. Ik zette verschillende technieken, methoden en werkvormen in, zoals design thinking, open space, agile, visualisatie, team- en leiderschapsontwikkeling, coaching- en training en co-creatie. Hiervoor werkte ik ook samen met verschillende partijen, met onder meer expertise op het gebied van branding, marketing, public affairs ICT en webdesign.

lachendinHortus kopie

Ilonka Coenraad
Expert op het gebied van innovatie en verandermanagement

Reviews

basja

Basma Djemni – Smith
Communitymanager en productowner Nieren.nl

Ik heb met Ilonka samengewerkt bij nieren.nl. We waren aan het onderzoeken hoe we een bepaalde doelgroep beter konden bedienen op het platform. Ilonka heeft ons hiermee goed op weg geholpen.
Ze heeft een plan gemaakt, onderzoek gedaan met de doelgroepen en uiteindelijk een advies gegeven.

Lees meer

Hierbij is samengewerkt met verschillende stakeholders. Ilonka is duidelijk, kan goed
overzicht in ‘chaos’ scheppen. Ze heeft mij veel geleerd over patient journeys en inzicht gegeven vanuit diverse perspectieven. Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een kant en klaar inzicht waar we een prototype mee konden bouwen. Waardevol kortom!

Frank van den Bosch
Directeur Communicatie Amsterdam UMC

Ilonka kwam eind 2014 aan boord om ons Online team voor korte tijd te leiden. Binnen no time was duidelijk dat we haar voor langere tijd moesten binden. Een gelukkige keuze. Ze heeft het online
team omgeturnd van een onderhoudsteam naar een strategisch denkende, toekomstgerichte club.

Lees meer

Het is niet te onderschatten wat ze heeft gedaan voor de waardering van het Online team, en teams in de organisatie die oorspronkelijk koudwatervrees hadden om samen te werken, bij elkaar te
brengen in het patiëntreizenlab, Ilonka speelde een belangrijke rol bij voorbereiding van de implementatie van patiëntreizen en de chatbot op onze website. Intussen legde ze lijntjes met alles
en iedereen die nuttig was om bij te dragen aan onze digitale plannen. Een waarschuwing is evenwel op zijn plaats. Als je met Ilonka een digitaal gebouw inricht, en begint aan de tweede verdieping, ben dan niet verbaasd dat een zeker iemand al aan het fantaseren is over de achtste…

gerdie

Gerdie Schreuders
Eigenaar LiveOnlineEvents

Ilonka heeft de gave om nieuwe media snel te omarmen, maar vooral strategisch in te zetten. Waardoor social media beklijft en mensen in actie komen. Zij heeft mij gevraagd de kick-off te verzorgen van het interne social media team van het Scheepvaartmuseum.

Lees meer

Vanuit allerlei verschillende invalshoeken (publieksvoorlichting, horeca, conservatoren, bibliotheek etc.) hebben medewerkers live verslag gedaan van de opening van tentoonstelling De Zwarte
Bladzijde, over het slavenschip Leusden. Het Scheepvaartmuseum was hierdoor het eerste museum dat met een multidisciplinair social media team naar buiten trad. Gevolg: draagkracht en betrokkenheid in de organisatie en het museum stond hierdoor in de top 3 van meest genoemde musea op Twitter. (2014)

Inka Pieter
Directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen KLM

Ilonka is een zeer ervaren interim communicatie adviseur met een vernieuwende kijk op zaken. Bij KLM bleek zij al snel goed in staat om zowel op strategisch, als op tactisch niveau mee te werken en te denken. Haar frisse blik heeft onze afdeling weer een stap verder geholpen.

Lees meer

Haar vasthoudendheid en onverstoorbaarheid zorgde voor meer voortgang en het sneller bereiken van resultaten voor onze organisatie.

Paul Voogt
Adjunct Directeur Publiek NCB Naturalis

Voor het NCB i.o. zochten we een senior communicatieadviseur die onder meer voor de oprichting snel een groot evenement kon organiseren. Ik ben blij dat we voor deze opdracht Ilonka Coenraad hebben aangenomen. Ondanks de korte termijn waarop het georganiseerd moest worden, zat het evenement goed in elkaar.

Lees meer

Het raakte het precies de juiste snaar bij alle partijen. En dat waren er nogal wat! Ze had snel veel kennis van het NCB opgebouwd; toen ik een interim hoofd Marketing Communicatie nodig had, was het logisch hier Ilonka voor te vragen. In het jaar dat zij deze functie vervulde het ik gemerkt dat ze makkelijk contact maakt met allerlei verschillende soorten collega’s en vertrouwen wekt bij partners, wat in het jaar van de Biodiversiteit van groot belang bleek. Bovendien heeft ze een zeer flexibele houding zodat ze makkelijk en snel inspeelt op de behoeften die er in een veranderende organisatie ontstaan.

Emmy Meijers
Projectleider NCB in oprichting

Ilonka? Dat is nu echt iemand die je om een boodschap kan sturen! Zij werkt heel zelfstandig en is zeer enthousiasmerend voor haar collega’s. Ze denkt over de positionering van een organisatie op een strategisch niveau, maar is ook in staat dit in acties om te zetten.

Lees meer

De manier waarop ze haar uitgebreide kennis van nieuwe media betrekt bij deze positionering, strategie en de plannen voor een organisatie is uniek; ik ben dit tot nu toe nog niet tegengekomen bij communicatie en marketing professionals binnen de andere organisaties waar ik voor gewerkt heb.

Rob Neutelings
Directeur Bedrijfsvoering van de Faculteit Aard- en
Levenswetenschappen van de VU

Ilonka verving het hoofd Marketing en Werving van de bètafaculteiten. Degene die zij verving  had zwangerschapsverlof, een verlof dat precies plaats vond op een cruciaal moment in het veranderproces van de afdeling.

Lees meer

Zij slaagde er in het veranderproces bijna naadloos over te nemen en voort te zetten. De snelheid waarmee zij de weg vond in de organisatie was bewonderenswaardig.

Deze snelheid zorgde ervoor dat zij volgens planning draagvlak creëerde voor en reacties verzamelde op het strategisch beleidsplan binnen de twee bètafaculteiten. Ook bouwde zij snel een vertrouwensband op met de medewerkers van de afdeling, zodat zij effectief kon werken aan de verdere integratie van de twee teams. Ilonka leverde tijdens de 5 maanden, waarin ik als leidinggevende met haar samenwerkte, volgens afspraak resultaten op. Ik heb haar leren kennen als prettig, zakelijk, to the point en een leuke collega.

Jorrit Hoekstra
Adviseur Innovatie bij ING

In de tijd dat ik bij de afdeling Innovatie werkte met Ilonka, gaf zij enorme energie impuls aan ons project en het bleek dat zij een helder inzicht heeft in de specifieke eigenschappen van van social media.

Scroll naar boven